Gia Đình Tôi

Tôi sinh ra ở thành phố Seattle, ở tiểu bang Washington, trong miền tây bác nước Mỹ. Tôi không nhớ trời tuyết hay cuộc sống như thế nào vì gia đình mình dọn nhà trước tôi một tuổi. Ngoài đó, tôi nhớ thăm bà ngoại và các chú cô bác họ mõi nam. Trong mua hè tôi, cha, me, em trai và em gái ngồi trong xe Volkswagon và tái xe từ Utah đến Washington. Cuộc lái xe đó bỏ quảng 24 giờ, và tôi thích nhất ngồi kể bên trước xe và nói chuyện với cha mình. Chắc chúng tôi không nói về gì cả quan trọng, nhưng chung tôi nói chuyện thôi.

Mẹ tôi bị giảm từ lúc mẹ tuổi trẻ. Nhưng mẹ không nhận ra tình hình đó cho đến mẹ già rồi. Sỏ dĩ chúng em, tôi em trai và em gai tôi, nuôi sắc sảo vì chúng em không dám làm gì phá trừ phi chúng em muốn chịu dận của mẹ. Ngoài đó, cha mẹ cũng hợp lý.

Tôi nhớ một lớn khi tôi chưa muồi tuổi. Cha tôi len tần mặt thượng làm công chuyễn. Ta có nói trước rằng tôi có thể lên tầng hoặc đi với ta trong cuối tuần tới cắm trại. Cha tôi là người tư vấn cho nhóm Scouts và có cắm kết di cắm trại với họ. Tôi leo trèo lên thang và gia nhập cha tren tầng mặt thượng. Ta không dận, nhưng có nói liền rằng tôi không được đi cắm trại nữa. Tôi nản long, nhưng không có sự lựa chọn nào. Tôi đã leo trèo thang, tôi chọn rồi.

Mặc dù mẹ tôi bị giảm, tôi nhớ mấy tình hình khi mẹ được an ủi mình. Một lần bạn thân của tôi cướp tiền từ em trai của bạn khác. Khi chúng em lên xe buýt, ảnh chỉ tôi tiền và nghỉ rằng tôi sẽ kín đáo. Tôi bày thầy ở trường. Bạn đánh tôi và đe dọa làm ngược lại. tôi rắt buồn và rắt sợ. Mẹ tôi ngồi kẻ bên tôi và nói về ý nghĩa tình bạn, ôm tôi, và nói mẹ yêu tôi. Những hành động đó đổi trai tim tôi, và tôi thoát buồn.

Sự liên hệ giữa t6i và hai em tôi là khác và riêng. Em trai tôi kém tuổi tôi một năm ruổi. Em ấy thích theo tôi và cũng rắt là phá. Khi chúng tôi nhỏ tuổi, chúng tôi có Big Wheels, xe đạp nhỏ cho con người. Chung tôi đạp xe đạp ra nhà. Mẹ tôi kêu cho em trai quay lại. Ẻm quay một vòng hết và tiếp đạp xe ra nhà. Đó là loại hanh đồng cua em trai tôi. Em trai tôi và tôi khong kêu la hết nhiều, mặc dù máy lần em tôi làm tôi dận đủ để đánh em tôi. Công bằng, em cũng đôi khi đánh tôi luân.

Em gái là khác em trai tôi. Thường xuyên em gái là “non-entity”. Chắc em gái lam nhiều bừa bộ bẩn thỉu, bằng măng lại cái giầy, quàn áo, bất cứ điều gì chỗ nào. Ẻm phán đoán với em trai nhiều, nhưng tôi thường không chịu. Ẻm có thắc mắc với phư nữ khác vi ẻm chúc síu mập. Nhưng sau khi ẻm lớn tuổi ôm xướng rời. Bây già ẻm là một đẹp gái với một đứa.

Gia đình tôi thiệt là gia đình thương yêu. Mẹ và cha yêu các con. Các con yêu nhau. Ngoài ra mấy điều xảy ra sau, tôi rất vui vẻ sốn trong gia đình đó.  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.